News About us FRAKCIJA performing arts magazine AKCIJA/FRAKCIJA presentation and international exchange program AKCIJA performing arts publishing program IMAGINARY ACADEMY educational program FACTUM documentary film project Collaborative projects Companies
 

TRANZISTOR

english version

Program Tranzistor Centra za dramsku umjetnost je istraživanje dodirnih točaka fenomena zvučnog performansa u novomedijskoj umjetnosti i radijskog medija u kontekstu suvremenih umjetničkih praksi.

Program vodi Ivana Ivković, kontakt: ivana[at]kulturnikapital.org

***

Centar za dramsku umjetnost vas poziva na prva dva predavanja u sklopu programa Tranzistor, koja ce se održati u klubu za net.kulturu MaMa, Preradovićeva 18:

22/6/2006, četvrtak, u 19:00

Frances Dyson: Iz etera u psihu – pounutrenje radija

Iako je radio nekada bio skrovit medij komunikacije sa čitavim spektrom 'drugih' – među ostalima mrtvim, nevidljivim i zemljopisno udaljenim bićima – njegov je domašaj 1930tih i 40tih drastično sužen. Tijekom tog procesa počeli smo ga doživljavati kao sredstvo prijenosa individualne psihe u prostor strahopoštovanja u kojemu podsvjesno 'progovara' – i u kojemu postaje oslovljivo – singularnim, autoritativnim, te često božanskim glasom. Taj je glas naposljetku, uz pomoć audio tehnologije i sve veće komercijalizacije, i zavladao radio valovima. Ovo izlaganje pozabavit će se sredstvima tog pounutrenja radija  – kao primjerom medijske kontrole i kao prethodnicom individualizacije kroz koju Internet ('eter' današnjice) upravo prolazi.

Frances Dyson je medijska umjetnica te autorica tekstova u čitavom nizu zbornika (Immersed in Technology, 1996., MIT Press; Wireless Imagination: Sound, Radio and the Avant Garde, 1994., MIT Press) i časopisa kao što su Les Cahiers de L'Herne, Circa, Leonardo Music Journal, Artbyte, World Art i Frakcija. Izlagala je u SAD-u, Kanadi, Japanu i Australiji, a više od deset godina suradnica je australskog umjetničkog audio programa “The Listening Room” (Australian Broadcasting Corporation). Predaje na studiju tehnološke kulture na University of California at Davis, gostujući je istraživač na Daniel Langlois Foundation for Art, Science and Technology u Monteralu i na Davis Humanities Institute u Davisu.

***

26/6/2006, ponedjeljak, u 19:00

Douglas Kahn: Radio je otkriven prije no što je izumljen

Kratka povijest prodora elektromagnetike i radiofonije u polje zvuka; od Thomasa Watsona, suradnika Alexandera Grahama Bella, koji je čuo zvuk atmosferskih radio emisija dvadesetak godina prije Marconijeva izuma bežične telegrafije, sve do umjetnika i glazbenika koji u svom radu koriste prirodni radio i srodne fenomene.

Douglas Kahn je najistaknutiji svjetski teoretičar zvukovne umjetnosti. Predaje na studiju tehnološke kulture na University of California at Davis. Autor je knjige Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts(2001., MIT Press), a trenutno piše o temi vezanoj uz gore navedeno izlaganje.

***

Program Tranzistor podržavaju:
Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport Grada Zagreba
Ministarstvo kulture RHTRANZISTOR

The Center for Drama Art in Zagreb starts off its Tranzistor program with talks by two distinguished theoreticians of auditive culture:
Douglas Kahn
& Frances Dyson, net.culture club MaMa, Preradoviceva 18, Zagreb, Croatia:

22/6/2006, Thursday, 19:00

Frances Dyson

From the ether to the psyche - the interiorization of radio.

Once a clandestine medium for communicating with an array of 'others' - including the dead, the invisible, and the geographically remote, radio's domain became severely curtailed in the 1930's and 40's. In the process, radio began to be perceived as a vehicle for the individual psyche to enter a space of revere wherein the unconscious could 'speak,' and be spoken to, through a singular, authoritarian, and often deific voice. It was this voice that also began to dominate the airwaves, aided through audio technologies and the increasing commercial of the airwaves. This talk discusses the means by which radio was interiorized - both as an example of the media control, and as a forerunner for the individualization that that the internet (our contemporary 'ether') is currently undergoing.

***

26/6/2006, Monday, 19:00

Douglas Kahn

Radio was discovered before it was invented

A short history of the incursion of electromagnetics and radiophonics, beginning with Thomas Watson, Alexander Graham Bell's collaborator, who heard atmospheric radio nearly 20 years before Marconi invented wireless telegraphy, and ending with an account of artists and musicians who have used natural radio and related phenomena in their work.

***

Frances Dyson is a writer, media artist and an Associate Professor in Technocultural Studies at the University of California, Davis, and Researcher in Residence at the Daniel Langlois Foundation for Art, Science and Technology, in Montreal. Dyson is a member of the Technoscience, Culture and the Arts, and the Technovisual Cultures Research Interest Groups at UC Davis, and is currently a research fellow with the Davis Humanities Institute. Her writing has been published widely, with a substantial web project. Dyson has exhibited installation/performance works in the US, Canada, Japan and Australia and for over a decade has been a regular contributor to Australia¹s premier audio arts program, The Listening Room (Australian Broadcasting Corporation).

Dr. Douglas Kahn is the founding director of the Program in Technocultural Studies. He writes on the history and theory of sound in the arts, and the arts and technology, from the late-19th Century to the present day. Books include Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts (MIT Press, 1999) and Wireless Imagination: Sound, Radio and the Avant-garde (MIT Press, 1992), which he co-edited. He is an editor of the journal Senses and Society (Berg Publishers) and of the book series Technoculture and the Arts from University of California Press. He has a PhD in Art History, an MFA in post-studio art from Cal Arts, and an MA in music composition from Wesleyan University, where he studied with Alvin Lucier and Ron Kuivila. Before coming to UC-Davis, he taught at in the Department of Media Arts and Production at University Technology, Sydney, in Australia.

***

Tranzistor researches the intersections of sound art in new media practice, radio play in the context of contemporary theater and radio documentary feature in today's culture of mediation, technological advance and intensive communication.

An issue of Frakcija magazine for performing arts will follow up the program in 2007.

http://www.cdu.hr/tranzistor/

Contact: ivana[at]culturalkapital.org

***

Tranzistor is supported by:
City of Zagreb Office for Culture, Education and Sport
Ministry of Culture, Republic of Croatiatop