News About us FRAKCIJA performing arts magazine AKCIJA/FRAKCIJA presentation and international exchange program AKCIJA performing arts publishing program IMAGINARY ACADEMY educational program FACTUM documentary film project Collaborative projects Companies

english version

Centar za dramsku umjetnost vas poziva na predavanje u sklopu programa Kognitivno izvedbenog:

Beatriz Calvo-Merino

Ples u mozgu: neuroestetika izvedbenih umjetnosti

/predavanje/

04.12.2010. 19:00, klub za net.kulturu mama, Preradovićeva 18, Zagreb

Ples je izvedbena umjetnost i kao takva intrinzično vezana uz pojam estetike. Relativno novo znanstveno polje neuroestetike primjenom suvremenih tehnika neurovizualizacije i motion capturea - istražuje živčane mehanizme koji su nosioci estetičkog procesiranja. Izlaganje će ukratko izložiti što se događa u mozgu gledatelja plesa, i još intrigantnije, načine na koje ovo estetsko iskustvo modulira moždanu aktivnost gledatelja – i obrnuto. Posebnu pažnju ćemo posvetiti reakcijama mozga plesača tijekom percepcije i estetskog procesiranja plesa. Raspravljati ćemo i o tome kako plesači i polje koreografije mogu koristiti uvide neuroestetskih istraživanja koreografije.

Dr. Beatriz Calvo-Merino je neuroznanstvenica; predaje na Odsjeku psihologije na City University London. Studirala je na University College London (Velika Britanija) i Universidad Complutense Madrid (Španjolska). U fokusu njezinog istraživačkog rada je neurološke osnove izvedbenih umjetnosti i polje neuroestetike plesa. Redovito surađuje s plesnom zajednicom (Royal Opera House; Random Dance Company, London), njezini znanstveni članci su objavljeni u utjecajnim akademskim časopisima, a također izlaže na plesnim događanjima i u sklopu različitih javnih događanja.

---

Više informacija i kontakt: ivana [at] badco.hr

Centar za dramsku umjetnost, Zagreb
www.cdu.hr
Projekt podržavaju Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Grad Zagreb Ministarstvo kulture RH

Hvala Multimedijalnom institutu i klubu za net.kulturu mama

---

The Center for Drama Art invites you to participate in a lecture in our Cognitive of the Performative series:

Beatriz Calvo-Merino

Dancing in the brain: the neuroaesthetic of performing arts

/lecture/

04.12.2010 19:00, net.culture club mama, Preradovićeva 18, Zagreb

Dance is a performing art, and it is intrinsically related to the concept of aesthetics. The relatively new field of neuroaesthetics investigates the neural mechanisms underlying aesthetic processing, using modern neuroimaging and motion capture techniques. Here, we briefly review what happens in the observer’s brain when observing dance, and more interestingly, how this aesthetic experience modulates the brain activity of the observer, and vice versa. Special attention will be given to the dancer’s brain responses during dance perception and aesthetic processing. Finally, we will discuss how dancers and choreography may use insights from neuroaesthetics for choreography.

Dr. Beatriz Calvo-Merino is a neuroscientist working at the Department of Psychology, City University London. She trained at University College London (UK) and Universidad Complutense Madrid (Spain).  Her research interest focuses on the neural underpinnings of performing arts and the neuroaesthetics of dance. She has established collaborations with the dance community (Royal Opera House, Random Dance Company -London) and her work has been published and disseminated in high impact factor peer-reviewed journals as well as dance meetings and public engagement activities.

---

More information and contact: ivana [at] badco.hr

Center for Drama Art, Zagreb
www.cdu.hr
Supported by: City of Zagreb Office for Culture, Education and Sport; Ministry of Culture, Republic of Croatia

Grad Zagreb Ministarstvo kulture RH

Thanks to the Multimedia Institute and net.culture club mama

 

top