News About us FRAKCIJA performing arts magazine AKCIJA/FRAKCIJA presentation and international exchange program AKCIJA performing arts publishing program IMAGINARY ACADEMY educational program FACTUM documentary film project Collaborative projects Companies
 

Centar za dramsku umjetnost

vas poziva

na promociju dvojezičnog časopisa za izvedbene umjetnosti Frakcija br. 60/61

koja će se održati u Booksi, Martićeva 14d, Zagreb, u petak, 6. srpnja u 19h.

Novi dvobroj Frakcije u cijelosti određen temom ''Umjetnički rad u doba štednje'' pokušao je artikulirati početne korake materijalističke analize kroz pitanja političkog stanja i ekonomske logike javnih financija određenih tzv. mjerama štednje, konstituiranja autonomnog polja umjetnosti iz perspektive uspostave tržišta najamnog rada, političke funkcije kulture, odnosa između kulturnih politika i politika visokog obrazovanja i mehanizama funkcioniranja medijskog polja, umjetničkog tretiranja političko-ekonomskih uvjeta reprodukcija i logike umjetničke radne samoorganizacije i metoda proizvodnje. Promociju smo zamislili kao produktivni nastavak započetih analiza u formi okruglog stola. Teren nastavka artikulacije problema i kontradikcija konkretna su iskustva kontura suvremenog umjetničkog polja, njegova društvena funkcija i potencijali političke subjektivacije. Polazeći od pretpostavke da društvena pozicija i funkcija suvremene umjetnosti nisu plod umjetničkih agendi već ishod širih društvenih procesa rasprava će se kretati kroz i oko granica, uvjeta i efekata suvremene umjetničke proizvodnje s naglaskom na specifičnosti postjugoslavenskog konteksta. Ekonomska kriza ogolila je mehanizam kriterija progresivnosti unutar suvremene umjetnosti, tj. disparatnost tih autonomnih kriterija u odnosu na šire društvene kriterije političke progresivnosti. Fiskalna fragilnost reaktualizirala je stara pitanja koja su se u društvima znanja i kreativnosti činila izlišnima i potvrdila nemogućnost artikulacije koherentne i progresivne kulturne politike izolirano od reartikulacije obuhvatnijih društveno-ekonomskih procesa.

Socijalna infrastruktura ''nezavisne'' kulture i umjetnosti u svojoj reprodukciji tavori između klijentelistički koruptivno fundirane distribucije javnih financija i logike izvrsnosti europskih fondova koja uspostavom društveno dekontekstualiziranog europskog kreativnog prekarijata priječi formiranje lokalne autonomne kulturne politike. S obzirom na zadani okvir raspravit ćemo eventualne drukčije modele umjetničkog organiziranja i financiranja. Iz te perspektive problemski ćemo izdvojiti tri aspekta koji ju neminovno prate - 1) problem političkog organiziranja i borbe s obzirom na zavisnu poziciju umjetnika i organizacija, tj. logiku svakodnevnog preživljavanja koja eliminira manevarski prostor za dugoročniju političku borbu i promjenu pozicije zavisnosti 2) ovisnost realizacije progresivnijih infrastrukturnih i organizacijskih modela o progresivnijim društveno-ekonomskim uređenjima, kao u primjerima jugoslavenskog samoupravnog socijalizma ili zapadnjačkog welfare state-a, tj. koliki je doseg borbe unutar ograničenog kulturnog sektora i koliki je doseg javne mobilizacije 3) ovisnost eksplicitnog umjetničkog tretiranja političkih i društvenih problema o institucionalnoj i društvenoj pozicioniranosti umjetničke proizvodnje, tj. kako drukčije modeli organiziranja mijenjaju društvenu relevantnost umjetničkih iskaza. Presudnost raspravljanja navedenih pitanja ogledna je u sve intenzivnijoj neoliberalnoj artikulaciji navodno jedine opozicije - konzervativizam nacionalne baština vs. kreativne industrije.

Sudionici:

Vida Knežević, Kontekst Kolektiv, Beograd

Marko Miletić, Kontekst Kolektiv, Beograd

Vesna Vuković, BLOK, Zagreb

Borut Šeparović. Montažstroj, Zagreb

Branimira Lazarin, Zagreb

moderator:

Marko Kostanić. CDU, Zagreb

top