News About us FRAKCIJA performing arts magazine AKCIJA/FRAKCIJA presentation and international exchange program AKCIJA performing arts publishing program IMAGINARY ACADEMY educational program FACTUM documentary film project Collaborative projects Companies
 

Frakcija #55

english version

U subotu, 6. studenoga 2010., izlazi 55. broj časopisa Frakcija, na temu:

Kuriranje izvedbenih umjetnosti

u izdanju Centra za dramsku umjetnost iz Zagreba.

Urednici broja: Florian Malzacher, Tea Tupajić & Petra Zanki.

Promocija broja:

6.studenog 2010. u 18:00 h,
u Galeriji NOVA, Teslina 7, Zagreb

Uz promociju broja, kojeg će predstaviti urednici: Florian Malzacher, Tea Tupajić & Petra Zanki uslijediti će razgovor na kojem će o kustoskim praksama u Europi te mogućnostima kustostva u plesu i izvedbenim umjetnostima govorit i posebna gošća, Christine Peters koja će ujedno predstaviti i svoj rad na TANZPLAN Deutscheland te najaviti simpozij o kustostvu u plesnim i izvedbenim umjetnostima koji će se dogoditi u siječnju 2011. PACT ZOLLVEREIN u Essenu. Ovom prilikom biti će hrvatskoj javnosti predstavljen i projekt /The Curators Piece/.

Christine Peters živi i radi kao freelance kustos u Frankfurtu na Majni. Od 1992 do 1998 bila je projektni, a od 1998-2003 umjetnički director Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt/Main. Od 2004. radi kao slobodni kustos, dramaturg i predavač na festivalima: Tanz & Theater Hannover (2004), festival Theater der Welt, Stuttgart (2005), festival steirischer herbst, Graz (2006), Richard Siegal/The Bakery (od 2006). Bila je  umjetnički savjetnik za Deutschland na području kustostva (2008-2009). Kustos festivala Theater der Welt u 2010  i participatorne izložbe The barrier-free museum u Muzeju suvremene umjetnosti Admont kao dio festivala Regionale (2010). Predaje interdisciplinarne i kustoske prakse na Odsjeku za kazalište, film i medijske umjetnosti na Sveučilištu u Frankfurtu.

***

FrakcijaU posljednjih je nekoliko godina koncept 'kuratora ili kustosa' postao sve utjecajniji u izvedbenim umjetnostima. No, dok je njegova uloga predmetom mnogih diskusija i teoretskih promišljanja u području vizualnih umjetnosti, uloga programatora, producenta, kuratora ili kustosa u izvedbenim umjetnostima ostaje začudo po strani. Iako je kuriranje u plesu, kazalištu i izvedbenim umjetnostima doživjelo brojne promjene u posljednjih par desetljeća, do sada gotovo da nije postojao tekst koji kritički promišlja  njegovu ulogu u proizvodnji i  recepciji umjetnosti. 

Ovo izdanje časopisa Frakcija prva je u svijetu publikacija koja je u potpunosti posvećena promišljanju koncepta kuratora u izvedbenim umjetnostima: od pragmatičkih mogućnosti koje uvjetuju njegovo djelovanje, do odnosa kuratora naspram umjetnosti i umjetnika preko njegove pozicije u području nematerijalnog rada  te uloge u sustavu  tržišta umjetnosti. Teoretičari, umjetnici i kuratori svojim su originalnim autorskim tekstovima doprinijeli definiranju polja budućih diskusija: od vrlo konkretnih opisa do apstraktnih promišljanja specifičnih uvjeta  programiranja izvedbenih umjetnosti.

120 stranica, na engleskom jeziku
Naručiti na: frakcija@cdu.hr

Tekstovi: Beatrice von Bismarck (DE), Elke van Campenhout (BE), Florian Malzacher (AT/DE), Christine Peters (DE), Goran Sergej Pristaš (HR), Rebecca Schneider (US), Mĺrten Spĺngberg (SE), Tea Tupajić (HR) & Petra Zanki (HR)

Umjetničke intervencije: Deufert + Plischke (DE), Tim Etchells & Hugo Glendinning (GB), Rabih Mroué (LB), Dan Perjovschi (RO) i Jan Ritsema (FR/NL)
Razgovori s Gabriele Brandstetter (DE), Hannah Hurtzig (DE), Hans Ulrich Obrist (GB/CH), Virve Sutinen (SE/FI) and Hilde Teuchies (BE)

Kustoski rječnik  uz sudjelovanje: Danjel Andersson (S), Norman Armour (CA), Vincent Baudriller (FR), Sven Birkeland (NO), Tom Bonte (B), Marie Collin (F), Lane Czaplinski (US), Sally De Kunst (CH/BE), Zvonimir Dobrović (HR), Juan Dominguez (ES), Silvia Fanti (IT), Vallejo Gantner (US), Sigrid Gareis (DE), Matthias von Hartz (DE), Stefan Hilterhaus (DE), Veronica Kaup-Hasler (AT), Frie Leysen (BE), Matthias Lilienthal (DE), Nayse Lopez (BR), Barbara Raes (BE), Christophe Slagmuylder (BE), György Szabó (HU), Annemie Vanackere (NL/BE), Barbara Van Lindt (NL/BE) & Gordana Vnuk (HR)

Ovaj broj časopisa Frakcija je nastao u partnerstvu sa projektom The Curators' Piece.
www.curatorspiece.net

***

On Saturday, 6. November 2010, the 55. issue of Frakcija Performing Arts Journal will be available, the topic:

Curating performing arts

published by the Center for Drama Art in Zagreb.

Issue Editors: Florian Malzacher, Tea Tupajić & Petra Zanki.

FrakcijaThe concept of the curator has become more and more influential in the performing arts in recent years. But while it has been heavily discussed and theorized within the visual arts, the function of the programmer, producer, curator in the performing arts remains strangely un-debated. Even though programming in dance, theatre and performance has undergone fundamental changes over the last decades there are barely any texts that reflect on its specific role in art production and reception.
This edition of the performing art magazine Frakcija is the first publication fully dedicated to investigating the concept of the curator in performing arts, from its pragmatic limitations, its relations to art and artists up to its conditions within the field of immaterial labour and its role within the system of the art market. In original contributions theorists, artists and curators define the field of future discussions: From very concrete descriptions to abstract reflections on the very specific conditions of programming time based art.

120 pages, in English
Order at: frakcija@cdu.hr

With Essays by Beatrice von Bismarck (DE), Elke van Campenhout (BE), Florian Malzacher (AT/DE), Christine Peters (DE), Goran Sergej Pristaš (HR), Rebecca Schneider (US), Mårten Spångberg (SE), Tea Tupajić (HR) & Petra Zanki (HR)

Artist’s contributions by Deufert + Plischke (DE), Tim Etchells & Hugo Glendinning (GB), Rabih Mroué (LB), Dan Perjovschi (RO) and Jan Ritsema (FR/NL)

Conversations with Gabriele Brandstetter (DE), Hannah Hurtzig (DE), Hans Ulrich Obrist (GB/CH), Virve Sutinen (SE/FI) and Hilde Teuchies (BE)

And a Curator’s Glossary with contributions by Danjel Andersson (S), Norman Armour (CA), Vincent Baudriller (FR), Sven Birkeland (NO), Tom Bonte (B), Marie Collin (F), Lane Czaplinski (US), Sally De Kunst (CH/BE), Zvonimir Dobrović (HR), Juan Dominguez (ES), Silvia Fanti (IT), Vallejo Gantner (US), Sigrid Gareis (DE), Matthias von Hartz (DE), Stefan Hilterhaus (DE), Veronica Kaup-Hasler (AT), Frie Leysen (BE), Matthias Lilienthal (DE), Nayse Lopez (BR), Barbara Raes (BE), Christophe Slagmuylder (BE), György Szabó (HU), Annemie Vanackere (NL/BE), Barbara Van Lindt (NL/BE) & Gordana Vnuk (HR)

This issue of Frakcija Performing Arts Journal was created in partnership with The Curators' Piece project.
www.curatorspiece.net

top