News About us FRAKCIJA performing arts magazine AKCIJA/FRAKCIJA presentation and international exchange program AKCIJA performing arts publishing program IMAGINARY ACADEMY educational program FACTUM documentary film project Collaborative projects Companies

IMAGINARY ACADEMY (Grožnjan)

Centar za dramsku umjetnost u suradnji s Akademijom dramske umjetnosti

Poziv za prijavu na radionice 

12.-19.8.2005.

1. COOKING FOR COMPANY

Voditelj: Nik Đurić (Showcase Beat Le Mot)

Radionica će se baviti temama koje se otvaraju u međudjelovanju izvedbe (performansa/predstave), hrane i kulinarskog umijeća: radi se o tematizaciji hrane u predstavi/performansu i pripremi hrane kao umijeću u izvedbi (performativno u kulinarstvu). Radionica će propitivati korelacije između procesa kuhanja i izvedbe istražujući teatralnost hrane i spekulirajući o pripremi i konzumaciji hrane kao modelu za proizvodnju u polju izvedbenih umjetnosti, proizvodnju koja je istovremeno procesualno i produktno orijentirana (zajedništvo u pripremi hrane, istraživanje specifičnosti sastojaka i njihove kombinacije, promišljanje međudjelovanja konceptualnog i senzualnog, pitanje komunikacije gotovog proizvoda s konzumentima, s publikom koja je i proizvođač, u pokušaju da se preispita pitanje ukusa/okusa). Istra sa svojim visoko razvijenim senzibilitetom za kulturu prehrane idealno je mjesto za održavanje ovakve radionice/projekta čiji cilj nadilazi senzualni aspekt konzumacije. U sklopu radionice bit će organizirane posjete mjestima kulinarske ekspertize gdje će polaznici u formi predavanja i razgovora obrađivati lokalne kulturne specifičnosti vezane uz hranu, društvene i izvedbene prakse i modele u pripremanju, klasificiranju, konzumaciji i vrednovanju hrane.

“U klasi č nom teatru postoje tri zabrane – na sceni ne bi trebala biti djeca i  ž ivotinje  a glumci ne bi  trebali jesti . Projekt/ radionica želi s najmanje jednim od ta tri kazališna tabua raskrstiti. Dok djeca i životinje automatski privlače pažnju gledatelja čineći glumce suvišnim, hrana direktno utječe na probavni sustav gledatelja. Projekt nastaje iz gladi gledatelja. Što bi se dogodilo kad bi jesti i kuhati (klasične stvari koje se događaju poslije predstave) postale predstava sama? Što bi se dogodilo kad bi gledatelji i izvođači zajedno pripremali hranu i proveli večer zajedno?

Cooking for company je projekt/radionica za glumce koji rado jedu, za režisere koji rado kuhaju i za gledatelje koji žele direktno sudjelovati u predstavi. Izabiranje sastojaka je kao odabiranje teksta, samo kuhanje je kao proba i izvedba, a večera je kao zajedničko iskustvo, ono što bi teatar trebao biti.”

Nik Đurić

Radionica će se odvijati u poslijepodnevnim satima od 12. do 19.8.2005.

2. ASSEMBLING THE IMAGINARY

Voditelj: Dr. Ric Allsopp (urednik časopisa Performance Research Journal i dosadašnji pročelnik odsjeka za izvedbeno pisanje (performance writing) na Dartington College of Arts, Devon, UK).

Cilj radionice je primijeniti (u različitim vizualnim i tekstualnim medijima) kompozicijske strategije za suvremenu izvedbu i instalaciju uz pomoć procesa i postupaka kasnog modernizma / postmodernizma. Fizički kontekst i okružje grada Grožnjana bit će materijalni izvori za ovu izvedbeno orijentiranu radionicu.

Assemblage – termin se odnosi na pristup pisanju kao procesu selekcije i sakupljanja (kao kontrast «izražavanju»). Termin je povezan s kolažem u vizualnim umjetnostima i montažom u filmu. Povezan je također i s intertekstom. Pisanje jest i može biti proizvod sakupljanja i kombiniranja onog što je već napisano.

Izvori:

Povijest assemblagea (nadrealizam, Dada, Fluxus)
Tehnike assemblagea (cut-ups, kolaž)
Elektronski i digitalni assemblage
Intertekstualne mreže, narativi i strukture
Instalacija kao assemblage i intertekst
Strukturiranje i inkorporiranje nađenog materijala
Narativi i kompozicija
Strukture aleatornih i proceduralnih djela
Načini i mreže intertekstualnosti

Ključni termini: intemedijalnost, nađeni materijal, struktura, assemblage, cut-ups, proceduralno, aleatorno

Radionica će se odvijati u prijepodnevnim satima od 12. do 19.8.2005.

Cijena obje radionice zajedno je 1.400,00 kuna (smještaj i hrana uključeni). Postoji mogućnost stipendiranja studenata.

Prijave se primaju do 1.7.2005. na info@cdu.hr. Prijava treba sadržavati motivacijsko pismo i CV.

Radionice su održane uz financijsku potporu Istarske županije. Istarska županija-Regione istriana Istra

top