cdu ::  News
News About us FRAKCIJA performing arts magazine AKCIJA/FRAKCIJA presentation and international exchange program AKCIJA performing arts publishing program IMAGINARY ACADEMY educational program FACTUM documentary film project Collaborative projects Companies

Centar za dramsku umjetnost vas poziva na okrugli stol u sklopu serije Razgovori radnika u kulturi:

Poetičke dileme i znanje o društvenim odnosima

Galerija Nova, Showroom, Teslina 7, Zagreb

29. studeni 2013.

19:00 sati

Umjetnička proizvodnja, bila ona eksplicitno prožeta stavom o društvenim odnosima ili ne, uvijek pretpostavlja određeno (ne)znanje o društvenim odnosima u koje intervenira i kojih je dio. Umjetnici kroz edukacijske procese na akademijama i drugim ustanovama stječu zanatsko znanje i znanje o povijesti discipline. Znanje o širim društvenim odnosima se u tim procesima javlja povremeno kroz društvene implikacije epistemoloških okvira teorija umjetnosti o kojima se također obrazuju. Bez obzira na izostanak sistematičnije i specifičnije obrazovne potpore u tom smjeru umjetnici u svojoj praksi neminovno barataju nekim predodžbama, dojmovima i pojmovima o društvenim odnosima. Namjera ovog okruglog stola je istražiti kako se te predodžbe, dojmovi i pojmovi formiraju i kako rezoniraju u naizgled ideološki neutralnim zanatskim aspektima umjetničke proizvodnje.

Kroz razgovor ćemo se dotaknuti pitanja metoda i mjesta na kojima umjetnici stječu i prikupljaju znanje o društvenim odnosima i kako to znanje utječe na poetičke odluke i estetičke izbore s obzirom na mjesto umjetnosti unutar društvene podjele rada i činjenicu da društveni odnosi kroz institucionalne aranžmane u toj podjeli rada direktno utječu na sam način umjetničke proizvodnje.

Participant/ice:
Ana Kutleša, BLOK, Zagreb
Zrinka Užbinec, BADco., Zagreb
Mirjana Radovanović, KURS, Beograd
Miloš Miletić, KURS, Beograd

Moderator:
Marko Kostanić, CDU, Zagreb

Centar za dramsku umjetnost podržali:
Gradski ured za kulturu Grada Zagreba
Ministarstvo kulture RH

top