cdu ::  News
News About us FRAKCIJA performing arts magazine AKCIJA/FRAKCIJA presentation and international exchange program AKCIJA performing arts publishing program IMAGINARY ACADEMY educational program FACTUM documentary film project Collaborative projects Companies

english version

Parallel slalomParallel Slalom
A Lexicon of Non-aligned Poetics

Paralelni slalom
Leksikon nesvrstanih poetika

urednici
Bojana Cvejić, Goran Sergej Pristaš

izdavači
TkH/CDU, Beograd-Zagreb, 2013.

Što podrazumijeva stvaranje vlastitih pojmova? Što znači posjedovati pojam? Paralelni slalom: Leksikon nesvrstanih poetika zbirka je eseja na engleskom jeziku koji se pokušavaju baviti ovim pitanjima iz perspektive umjetničkih i teorijskih praksi koje su se razvijale od šezdesetih godina, a posebice u razdoblju nakon raspada Jugoslavije 1991. godine. Umjetnici, dramaturzi, teoretičari, urednici ili 'kulturni radnici' koji pišu ili o kojima se piše u ovom izdanju ne pripadaju istom povijesnom, geopolitičkom i kulturnom okviru koji je kustos Ješa Denegri nazvao 'zajedničkim jugoslavenskim kulturnim prostorom'. Iako značajan broj autora dolazi izvan istočnoeuropskog konteksta svi dijele pristup nastao u, ili u blizini, umjetničke prakse, poetičkog instrumenta kojim se kroz umjetničku sagledava proizvodnja političkih, socijalnih i estetskih sfera.

Autori priloga: Ric Allsopp, Jonathan Beller, Ivana Bago, Bojana Cvejić, Isabel de Naverán, Tomislav Gotovac, Owen Hatherley, Ana Janevski, Janez Janša, Marko Kostanić, Bojana Kunst, Antonia Majača, Aldo Milohnić, Goran Sergej Pristaš, Mårten Spångberg, Mladen Stilinović, Miško Šuvaković, Terminally Unschooled, Radna skupina Termini, Ana Vujanović

Između ostalih, u knjizi se razvijaju sljedeći koncepti: amerikanizam; artivizam; djelovanje bez objave; Chaplinizam; kino klubovi; filmski modusi djelovanja; kontekstualna umjetnost; odgađanje; odgođena publika; digitalnost; East Dance Academy; generacije; grupni seks; lijenost; operacija; politike privrženosti i nelagode; proceduralizam; protokol; radikalni amaterizam; rekonstrukcija; znanje iz druge ruke; slideshow; privremene zone, skloništa i projektni prostori; tigrov skok u povijest; estetski neopterećeni; nepopravljivo neuki.

Knjigu je moguće kupiti:
u Zagrebu (100 kuna):
knjižare Nova stvarnost, Kaptol ulica 21 i Vuković&Runjić, Teslina 16;
Beogradu (1500 dinara):
knjižare Beopolis, TC Eurocentar, ulaz Dečanska 5 ili Makedonska 30 i Aleksandar Belić, Studentski trg 5;
ili naručiti online na:
Centar za dramsku umjetnost: info@cdu.hr
(109 kuna za Hrvatsku, 35.50 eura za inozemstvo)
Books on the Move: www.booksonthemove.eu, info@booksonthemove.eu
(20 eura plus troškovi poštarine i transakcije)

Ova knjiga je nastala kao jedna od aktivnosti u okviru projekta TIMeSCAPES, platforme za umjetničko istraživanje i produkciju koju su inicirali BADco. (Hrvatska), Maska (Slovenija), Teorija koja Hoda (Srbija), Science Communications Research (Austrija) i Film-protufilm (Hrvatska) uz financijsku podršku Programa za kulturu EU, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grad Zagreba, Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske te Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije.

****

Parallel slalomParallel Slalom
A Lexicon of Non-aligned Poetics

editors
Bojana Cvejić, Goran Sergej Pristaš

publishers
TkH/CDU, Beograd-Zagreb, 2013.

What does it take to create one's own concepts? What does it mean to own a concept? Parallel Slalom: A Lexicon of Non-Aligned Poetics is an edited collection of essays in English that attempt to address these questions from the viewpoint of artistic and theoretical practices that have been developing since the 1960s, especially in the period after the breakup of Yugoslavia in 1991. Artists, dramaturgs, theorists, editors, writers or 'cultural workers' who write or are written about in this volume don't always belong to the same historical, geopolitical and cultural framework that the curator Ješa Denegri called, the 'common Yugoslav cultural space' also because a considerable number of writers come from contexts other than those in Eastern Europe. Yet they share a kind of thought that arises from within, or close to, artistic practice as a poetical instrument of looking past art into the production of political, social and aesthetic realms.

The writers in this volume are: Ric Allsopp, Jonathan Beller, Ivana Bago, Bojana Cvejić, Isabel de Naveran, Tomislav Gotovac, Owen Hatherley, Ana Janevski, Janez Janša, Marko Kostanić, Bojana Kunst, Antonia Majača, Aldo Milohnić, Goran Sergej Pristaš, Mårten Spångberg, Mladen Stilinović, Miško Šuvaković, Terminally Unschooled, Terms study group, Ana Vujanović

Among the concepts developed are: Americanism; artivisim; acting without publicizing; Chaplinism; cinema clubs; cinematic modes of action; contextual art; delay; delayed audience; digitality; East Dance Academy; generations; group sex; laziness; operation; politics of affection and uneasiness; proceduralism; protocol; radical amateurism; reconstruction, second-hand-knowledge; slideshow; temporary zones, shelters, and project spaces; tiger's leap into history; unburdened, aesthetically; unlearned, terminally.

The volume can be bought:
in Zagreb (100 kn): Nova stvarnost library, Kaptol ulica 21; and Vuković&Runjić library, Teslina 16;
in Belgrade (1500 din): Beopolis library, TC Eurocentar, Dečanska 5 or Makedonska 30; and Aleksandar Belić library, Studentski trg 5;

or ordered online at:
Centar za dramsku umjetnost: www.cdu.hr, info@cdu.hr
(109 kn for Croatia, 35.50 € for abroad)
Books on the Move: www.booksonthemove.eu, info@booksonthemove.eu
(20€ plus postage expenses; preorders now, delivered from June on)

The book is realized as a part of the activities within the project TIMeSCAPES, artistic research and production platform initiated by BADco. (HR), Maska (SI), Walking Theory (RS), Science Communications Research (A) and Film-protufilm (HR) with the support of the Culture programme of the European Union, the Ministry of Culture and the Ministry of Science, Education and Sport of the Republic of Croatia, the City council for Education, Culture and Sport of the City of Zagreb, and the Ministry of Culture and Media of the Republic of Serbia.top