News About us FRAKCIJA performing arts magazine AKCIJA/FRAKCIJA presentation and international exchange program AKCIJA performing arts publishing program IMAGINARY ACADEMY educational program FACTUM documentary film project Collaborative projects Companies
 

AUTOCESTE ZNANJA

U sklopu projekta Autoceste znanja, Centar za dramsku umjetnost vas poziva na predavanje beogradskih kustosica Vide Knežević i Ivane Marjanović

SLUČAJ (IZLOŽBE) ODSTUPANJE, UMETNIČKA SCENE PRIŠTINE

/društveni kontekst i suvremena umjetnost/

koje će se održati u petak 27. 3. u 19 h, Galerija Nova, Teslina 7.

7. veljače 2008. u Kontekst galeriji u Beogradu nasilno je spriječeno otvaranje izložbe "Odstupanje, umetnička scena Prištine" u organizaciji udruženja građana Kontekst iz Beograda i Napon iz Novog Sada. Izložba je prije toga bila predstavljena u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Namjera izložbe "Odstupanje" bila je da, zajedno sa planiranim panel diskusijama, publikacijom i  predstavljanjem mladih albanskih umjetnika i umjetnica s Kosova, kritički reflektira sadašnji trenutak kao i odnose Srba i Albanaca s Kosova u novijoj povijesti, te da progovori o poluzvaničnom programu aparthejda koji je sprovodio zvanični Beograd nad albanskim stanovništvom na Kosovu, politici koja je Albance tretirala kao strano tijelo, paralelni društveni sistem na Kosovu, a koja je došla kao rezultat masovne "diferencijacije" i isključenja Albanaca iz političkog života na Kosovu poslije 1989. godine i suvremenu politiku u Srbiji u kojoj radikalni nacionalizam Miloševićeve politike još uvijek predstavlja važno fantazmatsko polje

Na dan zakazanog otvaranja u Beogradu, klerofašistička organizacija "Otačestveni pokret Obraz" i drugi istomišljenici ("Ravnogorski pokret", "Naši", "Dveri srpske", "Nomokanon"...) su, uz podršku policije, uništile umjetnički rad "Licem u lice" Drena Maljićija i uspjele onemogućiti otvaranje i održavanje zakazane izložbe.

Ovo predavanje će se fokusirati i na kritičku analizu specifičnog društvenog i kulturnog konteksta u kome su se incident i cenzura izložbe dogodili a koji predstavlja mutant tvorevinu nastalu kao rezultat procesa tranzicije od socijalizma do neoliberalnog kapitalizma, prožimanjem turbo fašizma Miloševićevog doba  (kako je to označila sociologinja Žarana Papić) i profašističkog neoliberalnog kapitalizma koji je aktivan danas u Srbiji. Riječ je o novom licu cenzure u vremenu neoliberalne "demokracije" kada zakoni i ustav promoviraju slobode (umjetničkog) izražavanja. Mogli bi reći da cenzura danas funkcionira tako što instance vlasti puštaju da (pro)fašističke sile ulice "odlučuju" koji događaj treba a koji ne treba da se desi a policija u tom slučaju "ne može da garantuje bezbednost".

Vida Knežević je rođena u Zrenjaninu 1980. godine. 2005. diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odsjeku povijesti umjetnosti.Od studenog  2005. godine radi na projektu Kontekst galerija. 2008. je završila postdiplomske studije na Univerzitetu umetnostiu Beogradu, odsjek Teorija umjetnosti i medija. Trenutno predaje na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studijau Beogradu. Živi i radi u Beogradu.

Ivana Marjanović je rođena u Beogradu 1979. godine. U junu 2005. diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odsjeku povijesti umjetnosti. Od 2005. do 2009. radi na projektu Kontekst galerija. Trenutno je na doktorskom studiju u Beču.

Program je financijski podržao Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.

Voditelj projekta: Oliver Frljić

 top