News About us FRAKCIJA performing arts magazine AKCIJA/FRAKCIJA presentation and international exchange program AKCIJA performing arts publishing program IMAGINARY ACADEMY educational program FACTUM documentary film project Collaborative projects Companies
 

Zagreb - Kulturni kapital Evrope 3000 i Centar za dramsku umjetnost vas pozivaju na vikend diskusija o plesu i plesnih predstava:

EAST DANCE ACADEMY

English version

petak 24.11.06. 15h-19h

subota 25.11.06. 11h-14h i 16h-19h

nedjelja 26.11.06. 11h-14h

klub za net.kulturu MaMa, Preradovićeva 18

EAST DANCE ACADEMY je istraživačko-edukacijski projekt koji okuplja niz međunarodnih inicijativa i institucija s ciljem revalorizacije povijesti plesa u Istočnoj Evropi i modela edukacije i prakse koji se mogu razvijati na mišljenju plesa kao kulturne, a ne isključivo estetske kategorije. EAST DANCE ACADEMY "reality-check" diskusija okuplja brojne stručnjake iz područja teorije, plesa i drugih umjetnosti ne bi li postavio pretpostavke za razvoj projekta utemeljenog na "Artistic positions on the current debate on education", projektu Tanzquartier Wien u suradnji sa Fakultetom filozofije i obrazovnih znanosti te Institutom za proučavanje kazališta, filma i medija sveučilista u Beču.

Sudjeluju: Saša Asentić, Bojana Cvejić, Oliver Frljić, Anders Härm, Sigrid Gareis, Emil Hrvatin, Ivana Ivković, Aldo Milohnić, Manuel Pelmus, Goran Sergej Pristaš, Priit Raud, Mårten Spångberg, Pavel Storek, Ana Vujanović i drugi

Večernji program plesnih predstava dio je programa kojim obilježavamo 10.  obljetnicu Magazina za izvedbene umjetnosti Frakcija i čine ga tri predstave mlađe generacije zagrebačkih plesnih autora koji su u rad na svojim projektima integrirali istraživački i reflektivni pristup koreografiji i izvedbi. Sve tri su predstave nastale u procesu koji je uključivao izvedbe različitih etapa u radu na projektima.

petak, 24.11.06., 20h, Teatar ITD

Oliver Frljić & Zrinka Užbinec
The Importance of Having a Concept
(radna verzija)

Koncept i režija: Oliver Frljić
Izvode: Zrinka Užbinec i Oliver Frljić
Produkcija: Centar za dramsku umjetnost

Predstava se bavi odnosom prema svojoj ranijoj verziji i problemskom okviru u kojem se ona kretala. U drugoj verziji za polazište se uzima ona vrsta izvođacke solidarnosti koja se pojavljuje kao rezultat iskustva rada na prvoj verziji ove predstave. Ona razmatra izvedbene politike koje se pojavljuju kao rezultat izostanka problemskog polja koje je generiralo prvu verziju. U toj situaciji u središte razmatranja dolaze reprezentacijski modusi solidaranosti.

subota, 25.11.06., 20h, Akademija dramske umjetnosti

k.o.
Solo : Ciklus - Projekt O radu

Koreografija i izvedba: Željka Sančanin
Dramaturgija: Saša Božić
Koprodukcija: Kombinirane Operacije i Centar za Dramsku Umjetnost
Scenografija: k.o.
Light design: Aleksandar Čavlek

Projekt Solo : Ciklus, koreografski je esej skupine k .o koji referira na različite aspekte fenomena umjetničkog rada u mediju plesa i koreografije. Kroz autoreferencijalni sustav Solo : Ciklus bavi se istraživanjem normativne ideologije koreografske prakse, zahvačajući pitanje opipljivosti medija plesa kao takvog, njegove receptivne vidljivosti i značenjske neuhvatljivosti.

nedjelja, 26.11.06., 20h, Teatar ITD

Marjana Krajač & Selma Banich / Sodaberg
Lady Macbeth in furio

Autorstvo/koreografija/izvedba: Marjana Krajač i Selma Banich
Dizajn prostora/arhitekturna asistencija: Filip Tadin
Movement assistance: Nensi Lazić
Dramaturška podrska: Andrej Mirčev
Kostimi: Katarina Fišter
Oblikovanje svjetla: Miljenko Bengez
Ostvareno uz potporu Gradskog ureda za kulturu i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Ostvareno uz potporu Hrvatskog instituta za pokret i ples
Ostvareno u suradnji s Kulturom promjene, Studentski centar, Zagreb
Realizirano kroz radnu platformu EkS-scene
www.sodaberg.hr

U drugom dijelu istraživanja susreta suvremenog plesa i opernog uprizorenja, autorice Marjana Krajač i Selma Banich upotrebljavaju metode dekonstrukcije opernog materijala razvijene u prvom dijelu "Lady Macbeth has nothing to lose" kako bi kreirale novu platformu za daljnje istraživanje. Figura, tj. dvije uvjetno istovjetne figure Lady Macbeth zauzimaju središnju ulogu u ponovnom stvaranju prostora - fiktivnog i stvarnog - u kome se priča Macbetha potencijalno mogla zbiti.

Večernji program u suradnji sa Kulturom promjene Studentskog centra u Zagrebu.

Za rezervacije karata za predstave nazovite:
Ana Kreitmeyer, 091/769-6784

Projekt EAST DANCE ACADEMY je dio projekta Zagreb - Kulturni kapital Evrope 3000
http://www.kulturnikapital.org

Projekt podržava:
Kontakt. The Arts and Civil Society Program of Erste Bank Group in Central Europe.
http://www.kontakt.erstebankgroup.net

top